Line Εισαγωγή Καθηγητές Μαθητές Δραστηριότητες Η Πόλη μας Το Ευρώ Χρήσιμες Διευθύνσεις Η Γνώμη σας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ- COMENIUS

Εργασίες (μέρος)
του σχολείου μας στα πλαίσια
του προγράμματος
Σωκράτης - Comenius

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ COMENIUS


Το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ COMENIUS δράση 1.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και πολλές δράσεις.

1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση ERASMUS
2. Σχολική εκπαίδευση (Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση)COMENIUS
3. Προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών LINGUA

Συγκεκριμένα: Η δράση 1ου του 2ου κεφαλαίου του COMENIUS στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των σχολικών ιδρυμάτων της Ε.Ε., στην ενθάρρυνση των επαφών μεταξύ καθηγητών και μαθητών από διαφορετικές χώρες και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης της Εκπαίδευσης. Γι αυτό και είναι σημαντική η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή καθηγητών-μαθητών στο πρόγραμμα.
Η σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων συνίσταται σε μια ομάδα σχολικών ιδρυμάτων από τρεις τουλάχιστον χώρες εκ των οποίων το ένα έχει το συντονιστικό ρόλο και σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού σχεδίου. Τα θέματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μπορούν να είναι: το περιβάλλον και η προστασία του, η πολιτιστική κληρονομιά των συμμετεχόντων, τεχνολογία, κ.α.
Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ε.Ε. για τη μετακίνηση των καθηγητών στο εξωτερικό και ένα μέρος του για έξοδα των εργασιών. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μετακίνηση των μαθητών.
Το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης συνεργάζεται με το Ijsselcollege στα περίχωρα του Rotterdam (ΟΛΑΝΔΙΑ) και με το College Jacques Monod της πόλης CAEN (ΓΑΛΛΙΑ) που είναι και το συντονιστικό σχολείο.
Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής επίσκεψης τον Μάιο του 1996 στη Γαλλία συναποφασίστηκαν για την τριετία 1996 - 1999 τα κοινά θέματα που είναι:

1. Περιβάλλον και
2. Πολιτισμική κληρονομιά

Με αυτούς τους γενικούς τίτλους και με δεδομένη την απόφαση των τριών σχολείων ότι ο κάθε εταίρος είναι ελεύθερος να επιλέξει τα υποθέματα με τα οποία θα ασχοληθεί, για το σχολικό έτος 1996-97 ορίσαμε τα εξής θέματα εργασίας.

1. Περιβάλλον:
Ο γεωφυσικός μας περίγυρος (θα καταγραφεί και θα μελετηθεί η χλωρίδα, η πανίδα και τα πετρώματα του νομού)

2. Κληρονομιά
α) ιστορία: Ο νομός Κοζάνης κατά την περίοδο του 2ου παγκόσμιου πολέμου με παράλληλη παρουσία της περιόδου στη Γαλλία - Ολλανδία.
β) το δημοτικό τραγούδι: Θα καταγραφούν τα δημοτικά τραγούδια του νομού

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι:
Τέλος Απριλίου 1996: Βιντεοκασέτα όπου παρουσιάστηκε η πόλη και το σχολείο.
Τέλος Σεπτεμβρίου 1996: Σύνταξη φακέλου παρουσίασης των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό μια πρώτη γνωριμία των μαθητών των τριών σχολείων.
Τέλος Οκτωβρίου 1996: Εκτύπωση αφίσας σχετικής με τα εκπαιδευτικά συστήματα των τριών σχολείων.
Τέλος Ιανουαρίου 1997: Θα είναι έτοιμο ένα μέρος της όλης εργασίας (το σχολείο μας θα ετοιμάσει το θέμα 2α Ιστορία)
Απρίλιος - Μάιος 1997: Θα συμπληρωθεί η α΄ φάση των εργασιών στο περιβάλλον και το δημοτικό τραγούδι.
Από το 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης παίρνουν μέρος ενεργά στο πρόγραμμα επτά (7) καθηγητές: Θεολόγος, μαθηματικός, φιλόλογος, Γαλλικής γλώσσας, Αγγλικής γλώσσας, φυσικής, τεχνολογίας και εβδομήντα (70) μαθητές. Πρέπει να επισημάνουμε τη θετική στάση όλων των συναδέλφων του σχολείου, του διευθυντή καθώς και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Προκειμένου να ανταποκριθούμε πλήρως στο πρόγραμμα, απευθυνθήκαμε και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τοπικούς φορείς και με άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις με τα θέματα του προγράμματος και θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίησή του.
Όλες οι εργασίες θα είναι δίγλωσσες (Ελληνική - Γαλλική γλώσσα) θα ανταλλαγούν μεταξύ των τριών σχολείων και θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό (ηχογραφημένες και μαγνητοφωνημένες ταινίες, φωτογραφίες, διαφάνειες).
Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές μαθητών των τριών σχολείων παρ' ότι αυτές δεν επιχορηγούνται από την Ε.Ε.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν και άλλες μικρότερες εργασίες όπως dossiers των τριών σχολείων (εσωτερικό - εξωτερικό), dossiers παρουσίασης των δραστηριοτήτων μας σχετικά με το πρόγραμμα κ.ά.
Εργασίες (μέρος) του σχολείου μας στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης - Comenius

Mail Icon
Mail
Top Icon
Αρχική

Πίσω

Line